top of page

Vlastní 2S aplikace pro SAP SuccessFactors

Vyvíjíme pro vás 2S aplikace, které rozšiřují a vylepšují funkcionalitu SAP SuccessFactors.

Shift Planning

Efektivní plánování směn, hromadné úpravy více zaměstnancům. Jednoduché plánování směn manažerem a přehledný rozvrh pro zaměstnance. 

Parallel Workflow

Paralelní elektronické schvalování pracovního postupu pro různé události v životním cyklu zaměstnance, které je univerzálně nastavitelné pro jakékoliv schvalování.

Paperless HR

Zjednodušení práce HR oddělení a digitalizace procesů. Automatické generování dokumentů ze systému v rámci životního cyklu zaměstnance. Elektronický/biometrický podpis pro vybrané zaměstnanecké dokumenty a následná archivace digitálních dokumentů.

eDaňovka

Responzivní webová aplikace vytvořená pro elektronické zpracovávání „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ a „Žádost o roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob“. Zjednoduší práci zaměstnancům a HR oddělení.

Trippy

Žádosti o pracovní cesty, jejich schvalování a vyúčtování. Evidence a zpracování výdajů během pracovních cest a dalších nákladů dle legislativních požadavků. 

Document Generator

Automatizované generování dokumentů při různých událostech během životního cyklu zaměstnance s importem dat ze SuccessFactors.

Recruiting page

Jednoduché a rychlé přihlašování kandidátů do systému bez nutnosti zadávání emailové adresy.

EDELETE_ikona na bilem pozadi.jpg

eDelete

Umožňuje odmazání konkrétních dat zaměstnanců/kandidátů, umožňuje mazání nebo maskování i jednotlivých políček v sekci po nastavené retenční době.

bottom of page