top of page
  • Writer's pictureSuccess Solutions

Plánování směn a legislativní balíček pro Českou a Slovenskou republiku

Updated: Feb 14, 2019


Připravili jsme rozšíření pro SuccessFactors na plánování směn, které jsme rozšířili o další funkcionality a to jsou legislativní náležitosti pro Český a Slovenský trh.


  • Fond pracovní doby (přidali jsme vyrovnávání fondu pracovní doby a to jak pro zaměstnance s rovnoměrně rozloženou pracovní dobou, tak i pro zaměstnance s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou)

  • Zaměstnanci s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou mají nárok na dovolenou dle naplánovaných směn, pro tyto případy jsme přidali přepočet nároku na dovolenou

  • Plánování pohotovostí – nově lze plánovat pohotovosti přímo z modulu Plánování směn

  • Celopodniková dovolená – možnost centrálně zadat dovolenou vice zaměstnancům zároveň (například 10 dní v červenci pro všechny pracovníky ve výrobě)

  • Automatické předvyplnění docházky na základě naplánovaných směn s možností jejich editace

Tímto rozšířením je doplněna chybějící funkcionalita pro český a slovenský trh, která doplňuje SuccessFactors a z právního hlediska zcela splňuje požadavky, které vychází z právních předpisů.


Služby - Plánování směn

61 views

Recent Posts

See All
bottom of page